Mỗi giây phút trở về, con thấy bình yên. Khóa tu Sứ Giả Như Lai 15-16 tháng 2 năm Tân Sửu kết thúc, mở ra thêm nhiều cơ hội tu tập cho mỗi người được tích phúc, hành thiện:

Mười phương thế giới

Ba đời Năng Nhân

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh

Đêm dài giác mê tình

Ba nghiệp gieo thành

Tướng tốt nguyện nghiêm thân

Bốn tám tướng đoan nghiêm mầu nhiệm
Tăng kỳ ba kiếp lớn tủa ra

Mặt như trăng đầy mắt như sen

Trên trời người đời đều cung kính.

Đã muôn kiếp trôi lăn, nay được trở về với bến giác, tiếp tục con đường tựa nương tính Phật. Nhiều lần tự hỏi thành Phật có khó không nhưng mỗi lần tìm là một lần con lại mỉm cười. Hôm nay con thấy khác hơn mọi ngày, Đức Thế Tôn đã mỉm cười với con, và dặn dò chúng con trước lúc Người nhập Niết Bàn :

“- Này! Các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi! Các con hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát! Ðừng tìm sự giải thoát ở  một kẻ nào khát, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài các con!..”.

– “Này! Các con đừng vì dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quí giá. Chỉ có chân lý cuả đạo ta là bất di, bất dịch. Hãy tinh tiến lên để giải thoát, hỡi các con rất thân yêu của ta!”.

 

Hình ảnh Đức Thế Tôn giờ phút cuối cùng ấy, tiếp thêm sức mạnh cho chúng con tinh tấn hơn trên con đường học Đạo giải thoát. Nhiều người trong chúng con không được may mắn được thấy Như Lai, nhưng qua lời Tổ Thầy, chúng con cũng cảm nhận được “từ lực” nơi mỗi lời dạy mà Người để lại. Mỗi lần âm thanh trầm bổng của giáo Pháp được xướng lên, chúng con được hòa theo là nguyện ước cho những ai đang đau khổ được an vui trong lòng càng lớn mạnh. Hạnh nguyện tiếp bước cho được dấu chân của Như Lai lại được thổi bùng lên. Bằng cách này hay cách khác chúng con sẽ đưa yêu thương và hiểu biết của Người được tới mọi người. Đó là tâm niệm trong cuộc đời này của chúng con. Những người con nguyện làm cánh tay nối dài của Đạo Pháp.

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời