Đã về đã tới…
Vậy là sáng nay, lúc 00:00 ngày 22 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) Sư ông- Hoà thượng thiền sư thượng Nhất hạ Hạnh, Tổ sư khai sáng đạo tràng Mai thôn đã nhẹ bước thong dong, an nhiên dừng nghỉ. Chúng con chư tăng, phật tử chùa Hoà Phúc, Hà Nội vọng bái về Tổ đình Từ Hiếu, nhất tâm đảnh lễ, nguyện cầu Giác linh Hoà thượng luôn yểm trợ đồng hành cùng cháu con phật pháp trong sự nghiệp “truyền đăng tục diệm” ngõ hầu tiếp nối con đường mà đức Phật, đức Tổ, đức Thầy mở mang kiến tạo. Nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Huý Thượng Trừng Hạ Quang, Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hoà Thượng Giác Linh.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời