Tag Archives: HIỆP KỴ CHƯ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LỄ TIÊN THƯỜNG – GIỖ TỔ KHAI SÁNG TÔNG PHONG HOẰNG PHÁP – HIỆP KỴ CHƯ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Những khoảnh khắc ý nghĩa trong LỄ TIÊN THƯỜNG – GIỖ TỔ KHAI SÁNG TÔNG