Những khoảnh khắc ý nghĩa trong LỄ TIÊN THƯỜNG – GIỖ TỔ KHAI SÁNG TÔNG PHONG HOẰNG PHÁP – HIỆP KỴ CHƯ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ PHẬT GIÁO VIỆT NAM tại Tùng lâm Hòa Phúc ngày 23/11/2023 (nhằm ngày 11/10/Quý Mão)

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời