Tag Archives: #khoatutuoitre2023chuahoaphuc

PHẦN 2 – NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

CHUỖI BÀI VIẾT: NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ – NẰM TRONG

NGÀY 2: KHÓA TU TRỞ VỀ CHỐN BÌNH YÊN

Buổi sáng 30/04/2023 (nhằm ngày 11/3/ Quý Mão), ngày tu thứ 2 của khoá tu,