Tag Archives: pháp thoại

THƯỢNG TOẠ THÍCH GIÁC NGUYÊN QUANG LÂM CHIA SẺ PHÁP THOẠI

Bản tin số 04 – Ngày thứ tư của khoá Cộng tu Phật thất. THƯỢNG

BẢN TIN SỐ 02 : NGÀY 2 KHÓA TU PHẬT THẤT

CHIA SẺ PHÁP THOẠI VỚI CHỦ ĐỀ “SÁM HỐI” – GIẢNG SƯ ĐẠI ĐỨC THÍCH

CỘNG TU MỘT NGÀY AN LẠC THÁNG 10/QUÝ MÃO

🌻Nằm trong chương trình tu học định kỳ hằng tháng của đạo tràng Tịnh độ