Tag Archives: #TranNhanTong

LỄ TƯỞNG NIỆM 715 NGÀY ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN

NAM MÔ ĐẠI VIỆT TRẦN TRIỀU THÁNH TỔ ĐẦU ĐÀ ĐỊNH HUỆ ĐIỀU NGỰ GIÁC