NAM MÔ ĐẠI VIỆT TRẦN TRIỀU THÁNH TỔ ĐẦU ĐÀ ĐỊNH HUỆ ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG BỒ TÁT MA HA TÁT

Sáng hôm nay, ngày 13/12/2023 (01/11/Quý Mão), tại Đạo tràng Tùng lâm Hòa Phúc, chư Tăng, nhân dân, Phật tử cùng nhau vân tập đạo tràng thiết lễ trai diên, tụng Sám Hối Sáu Căn hồi hướng để tưởng niệm 715 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông thị tịch Niết Bàn và cầu quốc thái dân ái.

Được biết bản văn “Sám hối sáu căn” này được trích từ Khóa Hư Lực của Đức Vua Trần Thái Tông (ông nội của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông) soạn. Nên đây là cơ hội to lớn để Đại chúng cùng nhau ôn lại sự nghiệp hành trạng những cống hiến to lớn trong việc dựng nước giữ nước, đặc biệt là nền tảng học Phật, tu Phật của các vị Vua thời nhà Trần, trong đó có Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và đặc biệt là Đức Tổ Sư Trần Nhân Tông.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

—————————–

 

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

Đại Đức Thích Tâm Hòa có chỉ dạy: “Chúng ta đều là con cháu của Ngài, về cả gia đình huyết thống lẫn gia đình tâm linh. Chúng ta mang trong mình dòng máu của người Việt thì đều trên nền tảng Phật Giáo Việt Nam. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở đời thì làm vua, trong đạo thì làm Phật, làm Tổ, nên hiếm có con người nào trọn vẹn cả đạo lẫn đời giống như Ngài. Lịch sử khó có, chỉ trừ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Phật quá khứ. Còn hiện đời ngày nay thì chỉ có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đời làm Vua cũng oanh liệt mà đi tu cũng thành tựu sự nghiệp tu hành. Cho nên học theo gương hạnh của Ngài. Nếu chúng ta ở đời thì phải trọn vẹn trách nhiệm của một người cháu, người con, một người cha, một người mẹ, v.v. Nếu ở trong đạo tu hành thì phải tu cho trọn vẹn đường tu của mình.

Cuộc đời của Đức Phật Hoàng, Ngài bỏ cả ngai vàng để đi tu vì quốc gia, dân tộc, vì bản thân Ngài và đặc biệt đi tu vì ông nội của Ngài nữa. Ông nội của Ngài là đức Vua Trần Thái Tông đã bỏ ngôi đi tu mấy lần nhưng không được, do bởi chính sự bộn bề, đất nước đang mới hình thành, chính sự ngổn ngang, xã hội còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Nên Ngài đi tu là Ngài đang hoàn thành tâm nguyện và thực hiện hoài bão của ông nội Ngài. Cho nên chúng ta thấy Ngài hiếu cũng trọn, trung cũng trọn, tình cũng trọn và nghĩa cũng trọn vẹn. Hiếm có con người được như đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cho nên chúng ta cần biết, hiểu và tự hào vì đất nước Việt Nam đã có một vị Vua, vị Phật, vị Tổ như Ngài.

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời