| 6.10.Nhâm Dần |
Trong khoá huân tu Tịnh nghiệp xuất gia gieo duyên lần 05 tại chùa Hoà Phúc- Hà Nội, chư Tăng và phật tử bổn tự vui mừng cung đón sự quang lâm thăm hỏi động viên sách tấn từ phái đoàn chư Tăng thuộc Tổ đình Chúc Thánh- Quảng Nam do thượng toạ Thích Hạnh Tấn làm trưởng đoàn.
Được biết cách đây hơn 10 năm, thầy trụ trì chùa Hoà Phúc đã có nhân duyên hội ngộ với thượng toạ trưởng đoàn tại chùa Viên Giác, Bồ đề đạo tràng, Ấn Độ. Sự tiếp đón và chỉ dạy ân cần của thượng toạ dành cho thầy trụ trì trong những tháng năm lưu học tại Ấn Độ đã xây dựng và hun đúc thêm sự gắn bó Linh Sơn cốt nhục.
Dù bận phật sự tại hải ngoại và chốn tổ Chúc Thánh nhưng thượng toạ vẫn dành ưu ái thăm viếng và sách tiến chư Tăng, phật tử bổn tự trên bước đường tu tập.
Thay mặt đạo tràng kính chúc thượng toạ và quý đoàn an vui.
📷Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
—————————————–
📌Tháng 10/Nhâm Dần chúng ta có những ngày cộng tu với nhau:
1. Từ 07h30 ngày 25/10 – 16h30 ngày 03/11/2022 (01-10/10/Nhâm Dần): Khóa chuyên tu và Xuất gia gieo duyên.
2. Từ 07h00 – 16h30 ngày 21/11/2022 (28/10/Nhâm Dần): “Một Ngày Cộng Tu An Lạc”.
3. ĐẶC BIỆT: LỄ HÚY KỴ SƯ TỔ NGỘ CHÂN TỬ (Từ 07h30 – 12h00 Thứ bảy, 05/11/2022 (nhằm ngày 12/10/Nhâm Dần)

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời