THÔNG BẠCH VU LAN MÙA COVID
Một lời cầu nguyện – Một tâm niệm lành…
Kính thưa Đại chúng,
Mùa Vu Lan năm nay (Tân Sửu – 2021) là mùa Vu Lan vô cùng đặc biệt. Vì trong lúc này, khắp tinh cầu đang oằn mình trước cơn huỷ diệt của ĐẠI DỊCH COVID19. Nhưng chúng ta tin nhân loại sẽ chiến thắng sẽ vượt qua và cuộc sống an bình trở lại.
Do vậy, chúng ta – những người con Phật tiếp tục tận dụng cơ hội “Ở yên tại chỗ- Tu tạo phúc lành- Hướng tâm bình an- Chuyển hóa dịch bệnh”. Trên tinh thần đó, mùa Vu Lan năm nay, Chùa Hoà Phúc sẽ tổ chức các buổi lễ “ Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu – Phả độ Gia tiên – Cầu siêu vong linh tử nạn vì Covid 19” trực tuyến.
• Thời gian: từ ngày 08/08/2021 – 22/08/2021 (01/07-15/07 năm Tân Sửu).
• Hình thức: Phát trực tiếp (ONLINE) trên trang FB Tùng Lâm Hòa Phúc
Lưu ý:
Phật tử gửi Sớ Phả Độ Gia Tiên- Sớ Cầu Siêu hoan hỷ điền thông tin vào:
Hoặc tải mẫu sớ tại link: https://bitly.com.vn/yfwp54
Và điền và gửi về chùa qua:
– Fanpage: Tùng Lâm Hòa Phúc (https://www.facebook.com/chuahoaphuc)
– Zalo: + Phật tử Ngọc An (0332.566.822)
+ PT Liên Hiền (0963.014.816) / PT Liên Hương (0348.198.196)
Khuyến khích Phật tử tại nhà nên:
– Bao sái bàn Phật; Gia tiên.
– Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu.
– Tuỳ tâm cúng dàng Pháp Hội Vu Lan và Ngày Chư Tăng mãn hạ
Mọi sự cúng dường xin hoan hỷ chuyển khoản tới :
STK: Nguyễn Văn Hiền _ 132856157 _ Ngân hàng VP bank
– Tuỳ theo điều kiện làm cơm chay cúng Phật và Gia tiên từ ngày 08/08/2021 – 22/08/2021 (01/07-15/07 năm Tân Sửu)
Trên đây là thông bạch chương trình “Lễ Vu Lan Báo Hiếu” năm 2021 tại Tùng Lâm Hòa Phúc. Kính mong quý Phật tử liễu tri và sắp xếp thời gian tham dự đàn lễ Online.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
– Trang Facebook: Tùng Lâm Hòa Phúc (https://www.facebook.com/chuahoaphuc)
– Hoặc SĐT: + Sư bác Quảng Trực: 0356087398
+ Sư bác Quảng Đại: 0363918732
+ Số máy bàn Tùng Lâm Hòa Phúc: 02432003058
Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!
thong bao le vu lan online 1

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời