Thư Chúc Tết Thầy

Trong năm Canh Tý, có rất nhiều chuyện xảy ra bất thường, khiến cho chúng con càng tăng trưởng niềm tin về những lời Phật dạy , và càng thấu hiểu hơn những chướng duyên của bản thân mình gặp phải đều do nhân duyên chính mình tạo nhưng nhờ có Thầy chỉ dạy mà tất cả chúng con đã vượt qua khó khăn . Chúng con ý thức được mình cần phải thực sự tiếp nối Thầy trong từng hơi thở và từng bước chân. Suốt những năm tháng qua Người đã liên tục trao truyền những kinh nghiệm, những thao thức và những hoài vọng của thầy cho bao nhiêu người qua cách thầy nói năng, đi đứng, ăn uống và chấp tác trong chánh niệm, qua những cuốn sách thầy đã viết, qua những lời thầy thuyết giảng, hoặc trước quần chúng đông đảo, hoặc cho từng nhóm nhỏ hoặc cho từng người. Mà chúng con vẫn chưa tiếp nối Người được nhiều.

Nếu chúng con không gặp minh sư, không có môi trường tu học, không đi qua những thử thách như Thầy thì chúng con cũng không phải là sự tiếp nối đích thực của Tăng thân. Nhưng nếu trong chúng con, trong mỗi bước chân, trong mỗi hơi thở mà có pháp lạc của Sư phụ thì chúng con trên hình thức tuy mặt mũi không giống Sư phụ mà trong nội dung lại là sự tiếp nối đích thực của Tam Bảo.

Được Tăng thân che chở và nuôi dưỡng chúng con mới cảm thấy mình trở về nhà thật sự mặc dù nhiều lúc đã cùng quẫn thất thểu trên con đường thực tập. Và khi trở về thì chúng con thấy chúng con có rất nhiều châu báu trong từng ngày từng giờ. Gia tài ấy chúng con mang theo trong mình nơi mỗi chúng con đã đi qua, và muốn đem tới cho những người mà chúng con nguyện thương yêu và chăm sóc.

Chúng con biết, nếu chẳng có bùn thì sen chẳng nở, Thầy chẳng khó con cái chẳng nên thân. Nên nếu có những lúc chúng con làm phiền lòng tới Người mong người vững tâm chỉ dạy thêm cho chúng con ạ.

Trước thềm năm mới, chúng con dâng lên lời sám hối, nguyện thực tập tinh chuyên hơn với những lời chỉ dạy của Người.

Và chúng con nguyện cho Người sức khỏe dồi dào, phúc tuệ tăng long, Bồ Đề Tâm vững chãi, cùng Đạo Giải Thoát được xương minh, khắp nơi Từ Bi được thấm nhuần.

Kính Bút

Đệ tử của Thầy

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời