“Trời xanh, nắng rọi hoa vàng
Vườn thiền một góc bình an Thầy ngồi
Lặng nhìn thế sự đảo điên
Tay đưa quạt nhẹ cho phiền não vơi.
Nhìn kìa cánh bướm thảnh thơi
Bão giông sấm chớp mặc đời thị phi
Hơn thua tranh luận được gì
Tung bay cánh lượn sân si không còn.
Hoà mình cùng với nước non
Thuỷ chung chỉ một lời son vẹn tuyền
Giọt buồn gác lại bên hiên
Thong dong cõi Phật bình yên ta về.”
-Thích Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời