“Tuệ giác hằng soi chiếu
Như ánh trăng đêm rằm
Khéo phòng hộ chuyển hoá
Người ấy được an vui.
Trăng dù bị mây che
Nhưng tánh sáng không mất
Chỉ cần vén mây mờ
Ánh sáng sẽ đầy trong.
Tâm người tu cũng thế
Nghiệp sinh tử buộc ràng
Khổ do tham si ái
Khiến tâm bị lu mờ.
Người trí điều phục tâm
Bằng cách thường tỉnh giác
Nhưng mây tan mưa tạnh
Trăng tỏ khắp muôn phương.”
-Thích Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời