🙏 Buổi lễ sám hối tại Chùa Hoà Phúc ngày 14/03/ Kỷ Hợi 🙏

Tối ngày 18/04/2019 (nhằm ngày 14/03 Kỷ Hợi), quý vị Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa đã về chùa Hoà Phúc dự lễ sám hối định kỳ hàng tháng.

“Về chùa sám hối cầu an

Nghe kinh Phật giảng lòng tràn niềm tin !”

Trong cuộc sống bộn bề lo toan, chúng ta đã tạo rất nhiều tội, tội lỗi tiếp nối hết đời này sang đời kia như xâu chuỗi dài vô tận. Đức Phật dạy rằng: “Tội lỗi do tâm của người tạo ra, cũng phải từ tâm mà sám hối. Kẻ gieo giống xấu phải ăn trái dở, người trồng giống qúy được ăn qủa ngon, không ai có quyền thưởng phạt làm khác đi được cả”. Bởi vậy lễ sám hối rất quan trọng đối với mọi người, đặc biệt là những người theo học Phật Pháp. Nhờ sám hối con người có thể cải hóa lòng mình, làm cho đời sống cá nhân hạnh phúc tốt đẹp, đời sống xã hội được hòa bình yên ổn hơn.

Lễ sám hối định kỳ vào tối ngày 14 và 30 âm lịch hàng tháng. Kính mời quý vị Phật tử gần xa về dự.

🙏 Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát 🙏

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời