Ngày 14/10/2022 (nhằm ngày 19/09/Nhâm Dần), tại Tùng Lâm Hòa Phúc đã tổ chức ngày cộng tu Ngũ Bách Danh mừng ngày “KHÁNH NHẬT ĐỨC QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO”.
 
“Cúi đầu kính lạy Quan Thế Âm
Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân
Mắt thương nhìn đời luôn quán chiếu
Lắng nghe cứu độ vớt trầm luân….”
 
Chư Tăng trụ xứ và Phật Tử đạo tràng đã cùng nhau huân tu ngày cộng tu Ngũ Bách Danh, trì tụng chú Đại Bi một ngày trong không khí trang nghiêm thanh tịnh tại Chánh Điện Tùng Lâm Hòa Phúc.
Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tam giới, lại nguyện cho tượng đài Nguyệt Trí Quang Âm sớm ngày viên thành làm lợi lạc cho khắp chúng sinh.
Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát _()_
 
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
———————————————————–
_()_ Tháng 09/Nhâm Dần chúng ta có những ngày cộng tu với nhau, đại chúng đừng quên nhé!
1. Cộng tu “Sứ Giả Như Lai” diễn ra từ 07h00 ngày 15/10/2022 đến
16h30 ngày 16/10/2022 (20-21/09/Âm lịch).
2. “Một Ngày Cộng Tu An Lạc” diễn ra từ 07h00 – 16h30 ngày 23/10/2022 (28/09/Âm lịch).

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời