Thành tâm đọc Địa Tạng kinh
Mây lành xuất hiện, uy linh nhiệm mầu
Phật về sáng cả đêm thâu
Lòng người hoan hỷ niệm câu Di- đà.
Khắp nơi từ trẻ đến già
Gái trai cùng một thiết tha hành trì
Lời kinh chứa đựng từ bi
Độ cho tất cả tham si không còn.
Chim muôn bay lượn trên non
Cá vàng bơi lội chẳng còn mắc câu
Người và vật, một nhịp cầu
Không còn khoảng cách đối đầu giết nhau.
Địa Tạng! Địa Tạng! Trước sau
Nguyện sâu, hạnh lớn dẫn đường chúng sinh
Vượt qua bể khổ điêu linh
Mây lành che chỡ, niềm tin sáng ngời.

Vô Trí

 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời