ĐẢNH LỄ ĐỨC TĂNG THỐNG, PHÓ TĂNG THỐNG VÀ XÁ LỢI RĂNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Dưới sự hướng dẫn của Sư Pháp Quang và Sư chú Quảng Ngộ, phái đoàn được đảnh lễ và cúng dường Đức Tăng thống Ven. Mahanayaka Thera, phó Tăng thống Ven. Medagama Dhammananda tại Sri Lanka. Được biết, Đức Tăng Thống Ven Mahanayaka Thera là người có tiếng nói quyết định với Tăng đoàn Phật giáo Sri Lanka và quốc gia. Đặc biệt, Ngài chỉ ở tại Chùa không ra ngoài, Tổng thống và Thủ tướng muốn bàn việc gì hệ trọng đều tới Chùa đảnh lễ Ngài. Sau đó, đoàn tiếp tục thăm các chùa lớn và các di tích cảnh đẹp ở thành phố Kandy.

Tối cùng ngày, Thầy cùng đoàn tiếp tục viếng thăm, đảnh lễ và cúng dường chùa Xá Lợi Răng của Đức Phật tại thành phố Kandy. Theo đảo sử Sri Lanka, vị vua của miền Đông Bắc Odisha, Ấn Độ đã dâng cúng Xá Lợi (Xá Lợi răng nhọn của Đức Phật Thích Ca) đến Sri Lanka để tôn thờ. Vì vậy, ngày nay mỗi khi ai đặt chân đến Sri Lanka, đất nước được gọi là giọt lệ của Ấn Độ dương đều cung kính đi vào tháp để đảnh lễ Xá Lợi Phật. Chúng ta sẽ bắt gặp nhiều di tích lịch sử qua những bảo vật khác nhau của nhiều quốc gia Phật giáo hiến cúng được trưng bày bên trong tháp, tất cả đều nói lên sự thực tại mầu nhiệm khi mỗi lần đặt chân vào đó.

☸ Một số hình ảnh ghi nhận:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời