Ngày 27/9/2020 (tức 11/8/Canh Tý), Tùng Lâm Hòa Phúc (thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) đã lần đầu tiên tổ chức khóa tu “Sứ giả Như Lai” dành cho các Phật tử tinh chuyên bao gồm: thành viên Ban lãnh chúng, thường trực Đạo tràng, Phật tử đã thọ Bồ Tát giới và công chức viên chức chuyên tu trong một ngày.

Bắt đầu ngày mới là một con mưa tầm tã nhưng cũng không vì thế mà làm nản chí tu học nơi những người con Phật. Đúng 8h sáng, Phật tử đã vân tập đầy đủ trên giảng đường cung nghinh Đại Đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc quang lâm khóa lễ tụng kinh “Sám hối Hồng danh, niệm Phật tam muội”. Như tên gọi của khóa tu, những người “Sứ giả Như Lai” đã thể hiện tinh thần tỉnh thức rõ nét qua hình ảnh những hàng dài xếp trang nghiêm, thực tập yên lặng, bước vào Trai đường dùng cơm trong chánh niệm.

Chiều cùng ngày, đại chúng bước vào thời khóa tụng Giới Bồ Tát gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh – giới dành cho đệ tử tại gia. Sau thời khóa tụng giới, các Phật tử tiếp tục tham dự lớp học giáo lý do chính Đại Đức Thích Tâm Hòa đứng lớp. Tại đây, Thầy đã dành những lời pháp quý giá để giải thích ý nghĩa đồng thời hướng dẫn cách hành trì từng giới giúp quý Phật tử có mặt trong khóa tu, đặc biệt là những Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới hiểu rõ hơn và thực hành các giới đúng theo giáo Pháp Phật. Khóa tu khép lại trong niềm hỷ lạc.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời