NGÀY 1 – KHOÁ TU THIỀN TRÀ “NĂM MỚI TA CŨNG MỚI”

Buổi sáng đầu tiên của khoá tu thiền trà, các bạn khoá sinh hân hoan trở về mái Già lam Hoà Phúc để thực hiện công tác check in nhập khoá. Sau đó các bạn khoá sinh đã có thời khoá đầu tiên sinh hoạt làm quen, chia sẻ tại giảng đường Ngộ Chân Tử, tại đây các bạn đã được quý Thầy hướng dẫn oai nghi, ngồi thiền và làm quen với những thành viên mới trong gia đình của mình.
Buổi chiều các bạn được hoà mình vào niềm an vui khi mỗi người được lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và của những người “thân thương” và được cùng nhau phụ giúp chấp tác công việc trong chùa . Đến buổi tối, các bạn đã được tham dự lễ hoa đăng mừng ngày Khánh Nhật Đức Phật A Di Đà.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời