Tag Archives: Đại đức Thích Tâm Hòa

KHÓA CỘNG TU MỘT NGÀY AN LẠC THÁNG 02 NĂM GIÁP THÌN

KHÓA CỘNG TU MỘT NGÀY AN LẠC THÁNG 02 NĂM GIÁP THÌN   Nằm trong

LỄ HỎA TỊNH AN HÒA – CẦU QUỐC THÁI DÂN AN 2024

LỄ KHAI PHÁP KHÓA TU NIỆM PHẬT & HỎA TỊNH HÓA SỚ TẠ ĐÀN KINH

Cộng tu cuối năm “Kết Tình Huynh Đệ” Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự NGÀY 3 – 28/01/2024 (tức ngày 18/12 Quý Mão)

Cộng tu cuối năm “Kết Tình Huynh Đệ” Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự NGÀY 3

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA CỘNG TU “MỘT NGÀY AN LẠC” THÁNG 11 ÂM LỊCH

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA CỘNG TU “MỘT NGÀY AN LẠC” THÁNG 11 ÂM LỊCH

BẢN TIN SỐ 02 : NGÀY 2 KHÓA TU PHẬT THẤT

CHIA SẺ PHÁP THOẠI VỚI CHỦ ĐỀ “SÁM HỐI” – GIẢNG SƯ ĐẠI ĐỨC THÍCH

BUỔI CHIỀU NGÀY 2 – KHÓA TU THIỀN TRÀ “NĂM MỚI TA CŨNG MỚI”

BUỔI CHIỀU NGÀY 2 – KHÓA TU THIỀN TRÀ “NĂM MỚI TA CŨNG MỚI” Trong

BUỔI SÁNG NGÀY 2 – KHÓA TU THIỀN TRÀ “NĂM MỚI TA CŨNG MỚI”

BUỔI SÁNG NGÀY 2 – KHÓA TU THIỀN TRÀ “NĂM MỚI TA CŨNG MỚI” Bắt

NGÀY 1 – KHOÁ TU THIỀN TRÀ “NĂM MỚI TA CŨNG MỚI”

NGÀY 1 – KHOÁ TU THIỀN TRÀ “NĂM MỚI TA CŨNG MỚI”

LUNG LINH ĐÊM HỘI HOA ĐĂNG KỶ NIỆM LỄ KHÁNH NHẬT ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

LUNG LINH ĐÊM HỘI HOA ĐĂNG KỶ NIỆM LỄ KHÁNH NHẬT ĐỨC PHẬT A DI