Ngày 08/01/2024 (nhằm ngày 27/11/Quý Mão) trong buổi thính Pháp thứ sáu của Khóa cộng tu Phật thất, các hành giả đã có cơ hội lắng nghe Thượng toạ Thích Pháp Đăng chia sẻ về chủ đề “Niệm Phật giữa đời thường”.
Thượng toạ chia sẻ tới đại chúng rằng :
“Một ngày không niệm Phật là hoa sen của mình ở Tây Phương bị héo đi. Hoa sen ở đó sáng hay tối, tươi hay héo là do công đức niệm Phật của chúng ta ở ngay cõi Ta Bà này. Vậy quý Phật tử nhìn lại xem hoa sen của mình đang như thế nào? Cái gì dẫn mình đi khi cái thân này tan hoại? Đó chính là nghiệp, nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Siêu thoát hay đọa lạc là do mình. Niệm Phật là nghiệp thiện xuất thế gian, vô cùng cao quý, vậy mà tại sao mình không lo cho cái nghiệp này.
Đại Sư Ưu Đàm nói: nên nghĩ đến vô thường mau chóng, thời gian chẳng đợi người, đây là tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta. Muốn tu tiến phải nghĩ đến vô thường mau chóng. Đây còn gọi là quán vô thường. Mình tu mà không thấy vô thường mau chóng thì rất khó tiến đạo. Còn nếu mình có trí tuệ để nhận ra được sự vô thường này, mình sẽ tu rất tinh tiến, không cần đợi Thầy mắng, Thầy nói. Thấy rằng thời gian chẳng đợi mình, tại sao đã như thế mà không hết lòng niệm Phật.”
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời