Tag Archives: Thầy Thích Tâm Hòa

Cộng tu cuối năm “Kết Tình Huynh Đệ” Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự NGÀY 3 – 28/01/2024 (tức ngày 18/12 Quý Mão)

Cộng tu cuối năm “Kết Tình Huynh Đệ” Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự NGÀY 3

THƯỢNG TOẠ THÍCH GIÁC NGUYÊN QUANG LÂM CHIA SẺ PHÁP THOẠI

Bản tin số 04 – Ngày thứ tư của khoá Cộng tu Phật thất. THƯỢNG

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA CỘNG TU “MỘT NGÀY AN LẠC” THÁNG 11 ÂM LỊCH

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA CỘNG TU “MỘT NGÀY AN LẠC” THÁNG 11 ÂM LỊCH

BẢN TIN SỐ 02 : NGÀY 2 KHÓA TU PHẬT THẤT

CHIA SẺ PHÁP THOẠI VỚI CHỦ ĐỀ “SÁM HỐI” – GIẢNG SƯ ĐẠI ĐỨC THÍCH

LUNG LINH ĐÊM HỘI HOA ĐĂNG KỶ NIỆM LỄ KHÁNH NHẬT ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

LUNG LINH ĐÊM HỘI HOA ĐĂNG KỶ NIỆM LỄ KHÁNH NHẬT ĐỨC PHẬT A DI

LỄ TIÊN THƯỜNG – GIỖ TỔ KHAI SÁNG TÔNG PHONG HOẰNG PHÁP – HIỆP KỴ CHƯ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Những khoảnh khắc ý nghĩa trong LỄ TIÊN THƯỜNG – GIỖ TỔ KHAI SÁNG TÔNG

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giới thiệu về Tùng lâm Hòa Phúc

Một clip phóng sự ngắn được thực hiện bởi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

CỘNG TU MỘT NGÀY AN LẠC THÁNG 10/QUÝ MÃO

🌻Nằm trong chương trình tu học định kỳ hằng tháng của đạo tràng Tịnh độ

CHIÊM BÁI CÂY BỒ ĐỀ VÀ ĐẠI BẢO THÁP TẠI THÀNH PHỐ ANURADHAPURA – SRI LANKA

Đây là điểm đến vô cùng quan trọng của du khách, nó có thể được

TÂM TÌNH NƠI XA

Bài thơ “Tâm tình nơi xa” Chú thích: (1): Chân đế và Tục đế. Sự

Bài thơ của Đại Đức Thích Tâm Hòa

Vui thay tuổi trẻ đến chùa Học theo Hạnh Phật hơn thua mặc người Uy