THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 4,5,6 NĂM CANH TÝ (2020) – TÙNG LÂM HÒA PHÚC

Kính thưa quý vị Phật tử gần xa. Sau một thời gian thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị cách ly xã hội của nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh Covid. Thực hiện theo công văn 304/TGCP-VP ngày 8/5/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc cho phép các hoạt động tôn giáo được hoạt động lại bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh Covid 19.

– Nay Chùa Hoà Phúc chính thức thông báo đến quý Phật tử các hoạt động tu học quý II năm Canh Tý được tổ chức trở lại như sau:

  • KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI: Từ ngày 22/05 – 24/05 năm 2020 (tức ngày 30/04 – 02/04 nhuận năm Canh tý)
  • KHOÁ TU MỘT NGÀY AN LẠC: Từ 7h30-16h00 ngày 31/05/2020 (tức ngày 09/04 nhuận năm Canh Tý)
  • KHOÁ TU MỘT NGÀY AN LẠC: Từ 7h30-16h00 ngày 28/06/2020 (tức ngày 08/05 năm Canh Tý)  
  • KHOÁ TU MỘT NGÀY AN LẠC: Từ 7h30-16h00 ngày 02/08/2020 (tức ngày 13/06 năm Canh Tý).

-NGOÀI RA: CLB Võ thuật Vũ Long Quyền – Tùng Lâm Hòa Phúc cũng chính thức được hoạt động trở lại. (CLB Tiếng Anh sẽ có thông báo sau).

Thời gian: 15h-17h Chủ nhật (hàng tuần) bắt đầu từ ngày 17/05/2020 (tức 25/04 năm Canh Tý) ⛩

Địa điểm: Tùng Lâm Hòa Phúc – Thôn Hòa Trúc- Xã Hòa Thạch – Huyện Quốc Oai – TP.Hà Nội

Liên hệ thông tin: Phật tử Tịnh Trung: 0358.358.286 – Phật tử Liên Hương: 0348.198.196

Trên đây là chương trình sinh hoạt tu học trong Quý II (Tháng 4 nhuận, tháng 5, tháng 6 năm Canh Tý) tại Đạo Tràng Tịnh Độ Tùng Lâm Hòa Phúc. Nay nhà chùa kính báo và mời toàn thể quý Phật tử xa gần sắp xếp thời gian về chùa tu học. Kính chúc quý Phật tử, đạo hữu gần xa có tâm Bồ Đề kiên cố, Tín – Nguyện – Hạnh vững bền, gia đình được hạnh phúc, bình an.

TM. Chùa Hoà Phúc     

Trụ trì               

Đại Đức Thích Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời