🌸🌿Trong ngày đầu tiên của khóa tu, chư Tăng và phật tử trong đạo tràng Tùng lâm Hoà Phúc cùng quý phật tử sở tại đã long trọng tổ chức Lễ cung rước và An vị tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng 18 vị La Hán tại Chùa Trung, nằm trong quần thể Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự thuộc Khu Văn Hoá Tâm Linh Quỳnh Nhai. Nhờ sự yểm trợ từ quý Thầy và sự phát tâm của quý thiện nam tín nữ, cảnh chùa đã dần hoàn thiện thêm phần trang nghiêm tố hảo, quý phật tử và du khách thập phương có cơ hội được chiêm bái tôn tượng, ngưỡng vọng với lòng cung kính vô hạn.
🍁Chiều cùng ngày, hướng nguyện trên Hồng ân Tam Bảo chứng minh, quý Thầy đã thực hiện nghi thức Lễ Hằng Thuận, cùng chúc nguyện, tác duyên cho đôi bạn trẻ Tịnh Hòa Hòa – Liên Phúc Bảo Ngọc, đây là Lễ Hằng Thuận được tổ chức lần đầu tiên tại Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự.
🌺Trước khi kết thúc ngày đầu tiên của ngày cộng tu, quý phật tử đã cùng nhau ngồi lại, lắng nghe những lời chia sẻ qua bài giảng Pháp của Thầy Thích Tâm Luân – chư Tăng Tông phong Tổ đình Hoằng Pháp.
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời