Tag Archives: #TungLamHoaPhuc

Cộng tu cuối năm “Kết Tình Huynh Đệ” Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự NGÀY 1 – 26/01/2024 (tức ngày 16/12 Quý Mão)

Trong ngày đầu tiên của khóa tu, chư Tăng và phật tử trong đạo tràng

LỄ TƯỞNG NIỆM 715 NGÀY ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN

NAM MÔ ĐẠI VIỆT TRẦN TRIỀU THÁNH TỔ ĐẦU ĐÀ ĐỊNH HUỆ ĐIỀU NGỰ GIÁC