Con nay cắt ái ly gia
Nương theo Thầy-Tổ vào nhà Như Lai
Một lời thệ nguyện không phai
Bồ-đề gieo hạt, sớm mai chuyên cần.
Báo đền trọn vẹn bốn ân
Tam môn thanh tịnh thấm nhuần thân tâm
Truyền trao chánh pháp thậm thâm
Thắp soi đuốc tuệ thoát ra mê lầm.
 
Kính nguyện Tam bảo gia ân, tiếp sức để hạt giống chánh chân mãi mãi ươm mầm tăng trưởng.
 
Mừng ngày các Tịnh Nhân trở về với bản nguyện năm xưa…Hạnh phúc, an lạc.
 
Vô Trí – Tâm Hoà
 
————————-
Youtube :
https://youtu.be/8f3mlB7G0uk
Facebook Page Tùng Lâm Hòa Phúc :
https://www.facebook.com/chuahoaphuc

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời