Ngày 04/11/2022 (nhằm ngày 11/10/Nhâm Dần), chư Tăng chùa Hoà Phúc cung đón quý Thầy trong Tông môn vân tập về nhà Tổ tác bạch đảnh lễ lịch đại Tổ sư và cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm Tam Bảo tụng kinh Di Giáo, cử hành nghi lễ Hiến Cúng Tam Bảo và Giác Linh Tổ sư.
Sau khóa lễ, chư Tăng bổn tự cùng quý Phật Tử dâng cúng phẩm vật, thiết lễ trai nghi, cúng dường lên quý chư Tôn Đức trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.
Sư Phụ trụ trì chỉ dạy “Mỗi năm, đến ngày giỗ Sư Tổ, 12/10/AL, quý Tôn Đức, quý huynh đệ có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình đạo vị, để cùng ôn lại hành trạng của Tổ thầy trong niềm hoan hỷ, góp chút năng lượng gửi đến Tổ thầy, ngõ hầu thắp sáng ngọn đèn Tông môn, hoằng pháp lợi sinh trên tinh thần: Bốn phương Tăng chúng – Lục hoà cộng trụ”.
 
Tất cả công đức lành xin hồi hướng đến:
NAM MÔ HOẰNG PHÁP TỔ ĐÌNH, NHỊ NGHIÊM BẢO THÁP, GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG KHAI SƠN ĐẠO HIỆU NGỘ CHÂN TỬ BỒ TÁT MA HA HÁT 
NAM MÔ TỪ LÂM TẾ GIA PHỔ, TỨ THẬP NHỊ THẾ, THIỀN LÂM ĐƯỜNG THƯỢNG, GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG ĐẠO HIỆU THÍCH BỬU LONG, NGUYỄN CÔNG BỒ TÁT MA HA HÁT 
 
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
—————————————–
 Tháng 10/Nhâm Dần chúng ta có “Một Ngày Cộng Tu An Lạc” diễn ra từ 07h00 – 16h30 ngày 21/11/2022 (nhằm ngày 28/10/Nhâm Dần), đại chúng đừng quên nhé !
 
 
 

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời