Khóa cộng tu xuất gia gieo duyên ngày thứ hai (26/10/2022 nhằm ngày 02/10/Nhâm Dần) với sự tham gia của quý Phật Tử chuyên tu của Đạo Tràng Tịnh Độ Niệm Phật Tùng Lâm Hòa Phúc cùng quý chư Tăng trụ xứ đã diễn ra bình an và tốt đẹp.
Ngày 26/10/2022 (nhằm ngày 02/10/Nhầm Dần), quý Phật Tử bắt đầu “khép mình” cộng tu theo thời khóa tu tập hằng ngày tại chùa.
Buổi sáng, từ 04h15, chư Tăng cùng đại chúng vân tập trên Tam Bảo, cộng tu thời khóa Sám Hối Hồng Danh. Sau khi xuống khóa lễ, chư Tăng cùng đại chúng chấp tác, nấu cơm theo sự phân công. Sau khi dùng tiểu thực sáng, đại chúng cùng nhau chấp tác tại các khu vực. Lúc 8h30 vào thời khóa tụng kinh Địa Tạng.
Buổi chiều, diễn ra lễ Khai đàn Kinh Lương Hoàng Sám do Sư Phụ trụ trì Tùng Lâm Hòa Phúc chủ lễ.
Buổi tối, chư Tăng và đại chúng vân tập tại sân A Di Đà cùng nhau đọc sách “Trúc Song Tùy Bút” của Sa-môn Châu Hoằng (biên dịch bởi Tỷ Kheo Thích Nhật Quang). Sư Phụ trụ trì chia sẻ, đồng thời hướng dẫn chư Tăng bổn tự và đại chúng ôn lại lời Phật, Tổ.
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
—————————————–
Tháng 10/Nhâm Dần chúng ta có những ngày cộng tu với nhau:
1. Từ 07h30 ngày 25/10 – 16h30 ngày 03/11/2022 (01-10/10/Nhâm Dần): Khóa chuyên tu và Xuất gia gieo duyên.
2. 19h00 ngày 30/10/2022 (06/10/Nhâm Dần): Chia sẻ Phật Pháp TT. Thích Hạnh Tấn quang lâm.
3. Từ 07h00 – 16h30 ngày 21/11/2022 (28/10/Nhâm Dần): “Một Ngày Cộng Tu An Lạc”.
4. ĐẶC BIỆT: LỄ HÚY KỴ SƯ TỔ NGỘ CHÂN TỬ (Từ 07h15 – 12h30 ngày 05/11/2022 (12/10/Nhâm Dần).

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời